Certifikati

 • Quality management system certification
  Sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
 • Occupational health and safety management system certification
  Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • Environmental Management System Certification
  Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  Izvještaj o pregledu stuba dalekovoda (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  Izvještaj o pregledu stubova čeličnih cijevi (220kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  Izvještaj o pregledu nosača čeličnih cijevi (500kv)